Comité 4 en 5 mei in Glanerbrug

Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug geeft, samen met de gemeenschap, de jaarlijkse tradities rond 4 en 5 mei in het dorp Glanerbrug vorm en inhoud.

Op 4 mei wordt bij de jaarlijkse dodenherdenking stil gestaan bij allen die het leven hebben gelaten als gevolg van de tweede wereld oorlog. Op 5 mei worden er activiteiten georganiseerd rond het thema leven in vrijheid.

Voor het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug zijn herdenken en verbinden van belang. Zo worden tijdens de jaarlijkse dodenherdenking de leerlingen van de basisscholen betrokken. Er is bijzondere aandacht voor de zgn. “stolpersteine” in Glanerbrug. Door onze Duitse buren al vroeg bij onze bevrijdingsactiviteiten te betrekken werd er verbinding gemaakt. Hierin liep en loopt Glanerbrug voorop.

    De activiteiten die het comité 4 en 5 mei organiseert worden via de lokale media als dorpskrant “De Grensstreek” en digitaal via “Glanerbrug Digitaal ” als ook via onze eigen Facebooksite bekend gemaakt.